ပံုအစစ္မ်ား

ကိုယ္တိုင္ပံုအစစ္မ်ား

ပံုအစစ္တြင္ အမ်ဳိးအစားမတူညီေသာ ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္သည္။
အဆင္သင္႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင္ Customer စိတ္တုိင္းက်ဖန္တီးထားေသာ ဦးေခါင္းပုိင္းကုိ တပ္ဆင္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ Figure အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးအစားကြဲျပားျခားနား၍ ဦးေခါင္းပုိင္မွာ Premium အရည္အေသြးျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေပးထားၿပီး ခႏၶာကုိေဘာ္ဒီပုိင္းမွာ Customer မွ ဦးစားေပးေရႊးခ်ယ္လုိေသာ အမ်ဳိးအစားျဖင္႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ပံုအစစ္ ျပဳလုပ္လုိသူသည္ ဓာတ္ပုံ ၂ပုံ အနည္းဆုံးပါရွိရပါမည္။
3D Designer မ်ားမွ 3D နည္းပညာကုိ အသုံးၿပဳၿပီး ဓာတ္ပုံတြင္ပါရွိသည္႔ မ်က္ႏွာပုံတူအတုိင္း တိတိက်က်ေဆာင္ရႊက္ေပးပါမည္။

အမ်ဳိးအစားမ်ား
ေဂါက္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ၊ အေနာက္တုိင္းဝတ္စုံ ၊ မဂၤလာစုံတြဲ ၊ ကေလးငယ္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး၊ မူလတန္းဘြဲ႔ဝတ္စုံ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး အစရွိေသာ Figure ပုံတူမ်ဳိးစုံကုိ မွာယူႏုိင္ပါသည္။

Figure မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏ ဆုိဒ္အရႊယ္စားေပၚမူတည္၍ ကြဲျပာျခားနားမႈရွိပါသည္။ ပုိမုိတိက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိရန္ က်န္ေနာ္တုိ႔ အြန္လုိင္းေရွာ႔ပင္းေမာ သုိ႔ဝင္ေရာက္ေလ႔လာ ရည္ညြန္းကုိးကားႏုိင္ပါသည္။

ပထမအဆင့္
Customer ေပးပုိ႔ထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ 3D Designer မ်ားမွ ဓာတ္ပုံတြင္ပါရွိသည္႔ အတုိင္းတိက်စြာ 3D Model ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ Customer မွ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ေပးပုိ႔ရာတြင္ ရႈ႕ေထာင္႔အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံ ၂ ပုံ မွ ၃ ပုံ ပုိ႔ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအဆင္႔
Customer မွ 3D Designer ေရးဆြဲဖန္တီးထားေသာ 3D Model ဦးေခါင္းပုိင္းကုိ အတည္ျပဳ သေဘာက်ေက်နပ္သည္ႏွင္႔ ေလဆာ 3D Printer ကုိအသုံးျပဳ၍ 3D Print ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

တတိယအဆင္႔
Coloring ဒီဇုိင္နာမ်ားမွ ဦးေခါင္းပုိင္ ပုံတူကုိ 3D Printer ႏွင္႔ထုတ္ၿပီးသည္ႏွင္႔အေသးစိတ္ေဆးေရာင္ျခယ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္သြားပါမည္။

3D Model ဖန္တီးရာတြင္ ပုိမုိတိက်ေစရန္ ရုံးသုိ႔ သင္ကုိယ္တုိင္လာေရာက္၍ 3D Scan ျဖင္႔ 3D Model ရယူႏုိင္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး 3D Scan ဖတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အခေႀကးေငြ သီးသန္႔ထပ္မံ ေပးေဆာင္ရပါမည္။

အမည္ 
နမူနာပံု
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
အဆင္သင့္ခႏၶာကိုယ္ + ရီးရဲလ္မ်က္ႏွာ + ပန္းစည္း
ထုတ္လုပ္မႈ 
One groom design, two bridal designs
အ႐ြယ္အစား 
Groom 22Cm / Female 21Cm
ေစ်းႏႈန္း 
Couple 400,000 Kyats Groom 200,000 Kyats Bride 240,000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Ready Body + Real Face + Bouquet
ထုတ္လုပ္မႈ 
One groom design
အ႐ြယ္အစား 
22Cm
ေစ်းႏႈန္း 
100,000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Ready Body + Real Face + Bouquet
ထုတ္လုပ္မႈ 
One groom design, two bridal designs
အ႐ြယ္အစား 
Groom 22Cm / Female 21Cm
ေစ်းႏႈန္း 
Couple 400,000 Kyats Groom 200,000 Kyats Bride 240,000 Kyats
အမည္ 
နမူနာပံု
ဖြဲ႕စည္းမႈ 
Ready Body + Real Face + Bouquet
ထုတ္လုပ္မႈ 
One groom design
အ႐ြယ္အစား 
22Cm
ေစ်းႏႈန္း 
100,000 Kyats